Hệ Điện Mặt Trời 2M hòa lưới Tại Nhà Máy May Nam Thuận Nghệ An Hệ Điện Mặt Trời 2M hòa lưới Tại Nhà Máy May Nam Thuận Nghệ An

Hệ Điện Hòa Lưới 40 kW

Hệ Điện Mặt Trời 40kW hòa lưới Tại Căn Hộ Ngọc Anh - Hoàng Diệu -  Nha Trang

#Maynuocnongthailan
#maylanheminent
#sieuthidienlanh

www.Eminent.vn
Dịch vụ bảo trì 24/7.

P000033 Các dự án Quantity: 0 cái
  • Hệ Điện Mặt Trời 2M hòa lưới Tại Nhà Máy May Nam Thuận Nghệ An

Hệ Điện Mặt Trời 2M hòa lưới Tại Nhà Máy May Nam Thuận Nghệ An
Hệ Điện Mặt Trời 2M hòa lưới Tại Nhà Máy May Nam Thuận Nghệ An

Căn Hộ Cao Cấp Ngọc Anh
Tọa lạc: 17/02 - Hoàng Diệu - Nha Trang
Số Phòng: 24 Căn Hộ
Tiêu Chuẩn: 5 Sao
Hệ Thống Điện Mặt Trời: 40 kW0
Số Tấm Pin: 82 tấm Pin Eminent Công Suất 450W
Biến Tần: Huawei
Giờ Nắng từ tháng 01 tới tháng 04 hiện tại là 4,8 tới 5,2 h nắng

Bảo hành:
* Inveter : 05 Năm
* Tấm Pin: 12 Năm

Dịch vụ bảo hành: 24/24, Luôn có nhân viên bảo trì trực trong các dịp lễ tết.

#Maynuocnongthailan
#maylanheminent
#sieuthidienlanh
www.Eminent.vn
.e1e1544579f98ba7d2e8
z2459154200832 c74aad2e4434ea3506130515dd0e6705

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second