Hệ Điện Mặt Trời 40kW hòa lưới Tại Căn Hộ Ngọc Anh - Hoàng Diệu - Nha Trang Hệ Điện Mặt Trời 40kW hòa lưới Tại Căn Hộ Ngọc Anh - Hoàng Diệu -  Nha Trang

Hệ Điện Hòa Lưới 40 kW

Hệ Điện Mặt Trời 40kW hòa lưới Tại Căn Hộ Ngọc Anh - Hoàng Diệu -  Nha Trang

#Maynuocnongthailan
#maylanheminent
#sieuthidienlanh

www.Eminent.vn
Dịch vụ bảo trì 24/7.

P000032 Các dự án Quantity: 0 cái
  • Hệ Điện Mặt Trời 40kW hòa lưới Tại Căn Hộ Ngọc Anh - Hoàng Diệu - Nha Trang

Hệ Điện Mặt Trời 40kW hòa lưới Tại Căn Hộ Ngọc Anh - Hoàng Diệu -  Nha Trang
Hệ Điện Mặt Trời 40kW hòa lưới Tại Căn Hộ Ngọc Anh - Hoàng Diệu -  Nha Trang

Căn Hộ Cao Cấp Ngọc Anh
Tọa lạc: 17/02 - Hoàng Diệu - Nha Trang
Số Phòng: 24 Căn Hộ
Tiêu Chuẩn: 5 Sao
Hệ Thống Điện Mặt Trời: 40 kW0
Số Tấm Pin: 82 tấm Pin Eminent Công Suất 450W
Biến Tần: Huawei
Giờ Nắng từ tháng 01 tới tháng 04 hiện tại là 4,8 tới 5,2 h nắng

Bảo hành:
* Inveter : 05 Năm
* Tấm Pin: 12 Năm

Dịch vụ bảo hành: 24/24, Luôn có nhân viên bảo trì trực trong các dịp lễ tết.

#Maynuocnongthailan
#maylanheminent
#sieuthidienlanh
www.Eminent.vn
.e1e1544579f98ba7d2e8
z2459154200832 c74aad2e4434ea3506130515dd0e6705

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second