Khách sạn CROWN NHA TRANG Khách sạn CROWN NHA TRANG Khách Sạn VOLGA NHA TRANG
Tọa lạc: 06 Bãi Dương - Vĩnh Hải - Nha Trang
Số Phòng: 245
Tiêu Chuẩn: 4 Sao
Hệ Máy lạnh: Hệ điều Hòa Trung Tâm VRF Model: ERV2- Full inverter, Chống Ăn Mòn Muối Biển, 
Hệ thống chạy ổn định và khai thác từ tháng 07/2018.
1456 Các dự án Quantity: 1 cái
  • Khách sạn CROWN NHA TRANG

Khách sạn CROWN NHA TRANG
Khách sạn CROWN NHA TRANG
Khách Sạn VOLGA NHA TRANG
Tọa lạc: 06 Bãi Dương - Vĩnh Hải - Nha Trang
Số Phòng: 245
Tiêu Chuẩn: 4 Sao
Hệ Máy lạnh: Hệ điều Hòa Trung Tâm VRF Model: ERV2- Full inverter, Chống Ăn Mòn Muối Biển, 
Hệ thống chạy ổn định và khai thác từ tháng 07/2018.d33a96fc b80f 434e 8006 1a9266b4cfc7ad45542d bba3 486b 9766 e5dc655fdc2d
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second