Khách sạn Green Park Khách sạn Green Park Khách Sạn Green Pảk
Tọa lạc: 20 Đoàn Trần Nghiệp - Vĩnh Phước - Nha Trang
Số Phòng: 60
Tiêu Chuẩn: 3 Sao
Hệ Máy lạnh: Hệ điều Hòa Trung Tâm VRF Model: ERV2- Full inverter, Tiết kiệm điện, Hệ thống I-on Generator khử mùi. Chống Ăn Mòn Muối Biển, 
Đang thi công và sẽ khai trương vào tháng 08/2019.
1780 Các dự án Quantity: 1 cái
  • Khách sạn Green Park

Khách sạn Green Park
Khách sạn Green Park
Khách Sạn Green Pảk
Tọa lạc: 20 Đoàn Trần Nghiệp - Vĩnh Phước - Nha Trang
Số Phòng: 60
Tiêu Chuẩn: 3 Sao
Hệ Máy lạnh: Hệ điều Hòa Trung Tâm VRF Model: ERV2- Full inverter, Tiết kiệm điện, Hệ thống I-on Generator khử mùi. Chống Ăn Mòn Muối Biển, 
Đang thi công và sẽ khai trương vào tháng 08/2019.
ksgreenpark
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second